انجمن دیتاسنتر ایران کتاب دکترین دیتاسنتر
مشاهده RSS Feed

دسته بندی نشده

مطالب بدون دسته بندی

  1. آیا در نظر گرفتن ضریب همزمانی در برآورد ظرفیت رک در مرکز داده مجاز می باشد

    با توجه به اینکه جهت تعیین ظرفیت هر رک در مرکز داده پیک مصرف برق و خنک کننده در نظر گرفته می شود و همگی واقفیم که این ظرفیت در تمامی رک به صورت همزمان هیچگاه اتفاق نمی افتد .آیا استفاده از ضریب همزمانی به صورتی که میانگین مصرف هر اتاق یا هر rowرا معادل مجموع پیک مصرف تعداد رک ها در ...
    دسته بندی ها
    دسته بندی نشده