انجمن دیتاسنتر ایران کتاب دکترین دیتاسنتر

ارسال این صفحه به دوستان

موضوع: ANSI-ASHRAE-IES Standard 90.1- 2010 Final Determination Quantitative Analysis

پیام شما

شش تقسیم بر دو