سلام
میخواستم ببینم کسی میتونه در مورد کاربرد سوئیچ های نکسوس سیسکو در مرکز داده و توپولوژی top of rack یه مطلب یا مقاله به من بده ؟ یا همین جا توضیح کامل بده.

ممنون خیلی ضروری