باسلام.
شرکت مبنا توسعه سازه های هوشمند با توجه به تجارب فنی و نیروی انسانی متخصص آمادگی دارد تا نسبت به همکاری و همراهی با شرکت ها، سازمان ها و ارگانها در زمینه طراحی و ساخت دیتا سنتر فعالیت نماید.
تجربه ساخت و طراحی بیش از 5 دیتا سنتر بزرگ از جمله دیتا سنتر ملی ایران انتخاب این شرکت را برای سازمان ها به امری بدیهی تبدیل نموده است.
لطفا جهت اطلاعات بیشتر از سایت این شرکت بازدید فرمایید:
www.mtshgroup.com

با احترام
رضا شیرازی
مدیرعامل