آیا در سازمان استاندارد ایران ، استانداردی برای دیتاسنتر تدوین شده است؟

از کجا میتوانم گیر بیاورم؟