امروز «بیل گیتس» ۵۹ ساله می*شود؛ بنابراین به عنوان مردی که بیشترین تأثیر را بر زندگی دیجیتالی کنونی ما داشته*، نگاهی به زندگی*نامه وی و رویدادهای مهمی را که وی رقم زده، خالی از لطف نیست. بیل گیتس با بنیاد نهادن شرکت مایکروسافت، تحولی اساسی* در دنیای رایانه رقم زد که تا به امروز نیز همچنان رو به گسترش است.

به گزارش «تابناک»، امروز ۲۸ اکتبر مصادف با سالروز تولد «بیل گیتس» خالق مایکروسافت است؛ شرکتی که ما اکنون از محصولات آن به شکلی وسیع استفاده می*کنیم و شاید بدون *آن*ها، زندگی دیجیتالی ما امروز هرگز *این گونه نبود.

هرچند همه ما با محصولاتی که گیتس و یارانش در مایکروسافت طراحی و تولید کرده*اند آشنا هستیم، *متأسفانه از زندگی وی و نقاط عطف اساسی در طول عمر گیتس، چندان آگاهی نداریم.

در این اینفوگراف* ما تلاش کرده*ایم، نگاهی سریع به زندگی بیل گیتس و مهم*ترین نقاط عطف تاریخ مایکروسافت داشته باشم.

bill.jpg