معرفی و مقایسه استاندارد های کابل کشی و طراحی دیتاسنتر توسط Dimitris Filippou

استاندارد ها را چه کسانی تدوین میکنند؟

انواع استاندارد ها


مقایسه استانداردهای CLC و ISO/IEC، ANSI/TIA

طول مجاز کابل کشی در استاندارد های مختلف

نکات کابل کشی از نظر استاندارد TR 50174-99-1

معرفی استاندارد های ISO/IEC 11801 Series

iso_bicsi_tia_ansi_standards_2014.pdf