شرکت سبحان سیستم کوثر سهامی خاص
ارایه خدمات مشاوره ای حوزه دیتاسنتر از فاز بررسی و امکان سنجی تا بازنشستگی دیتاسنتر
نظارت بر طراحی و اجرای پروژهای طراحی ، ساخت و راه اندازی و عملیاتی سازی دیتاسنتر
طراحی و اجرای پروژه های ممیزی دیتاسنتر بر اساس استاندارد های مربوطه و سطح بندی آن
طراحی و اجرای پروژه های ارزیابی پایداری دیتاسنتر در زمان بحران و ارایه راه کار برای بهینه سازی
طراحی و اجرای پروژه های مدرن سازی دیتاسنترهای موجود بر اساس آخرین متدهای مدرن سازی
طراحی و اجرای پروژه های مدیریت نگهداری پیشگیرانه دیتاسنتر
اجرای پروژه های تست پلن دیتاسنتر و سامانه ها و تجهیزات دیتاسنتر
اجرای پروژه های امن سازی استاندارد دیتاسنتر

وب سایت شرکت : www.sobhansystem.ir
ایمیل شرکت : info@sobhansystem.ir
ایمیل مدیریت تحقیق و توسعه : b.zahedi@sobhansystem.ir
ایمیل مدیر عامل : k.raadi@sobhansystem.ir