سلام
یکی از اساتید در مورد تفاوت رده بندی استاندارد جدید tia942 توضیح بدید.من شنیدم در استاندارد جدید دیگه اسمی از TIER برده نمیشه؟