با سلام و احترام
مجموعه رسانه های اجتماعی انجمن دیتاسنتر ایران شامل گروه های اصلی، گروه بازارچه انجمن دیتاسنتر ایران، شاخه برق، اتاق خبر و... بنابه درخواست اعضا و ماموریت تعیین شده از سوی کمیته فنی انجمن تشکیل گردیده است.
برای ورود به این مجموعه و پیوستن به همکاران خود در جامعه مجازی، نام و شماره همراه و حوزه فعالیت خود را به شماره زیر در واتزاپ ارسال فرمایید:
0919-75-76-77-3
لینک های ارتباطی برای شما ارسال خواهد شد.
با تشکر