سوال خوبی بود.
درست است که کابل کشی Horizontal نام دارد اما ایجاد اتاق کامپیوتر به این شکل از نظر استاندارد ایرادی ندارد.