در درس نهم آموزش استاندارد TIA942 مهندس بابائی اینطور نوشته : "Core روتر و Core سوئیچ مرکز داده اغلب در داخل یا نزدیک MDA قرار میگیرند." متن کامل درس را در بخش مقالات میتونید دانلود کنید.

موفق...