ایکس ال هاست دارای دو دیتاسنتر می باشد که هرکدام متشکل از 5 اتاق فیزیکی که تقسیم شده است به هزاران مشتری در 130 کشور مختلف ، سابقه ما در میزبانی سرور اختصاصی از سال 1995 ما را به یکی از رهبران...