منم میخوام. بیاین گل ریزون راه بندازیم با هم پول بزاریم بخریمش:d