سلام،میشه لطفا در خصوص کلاس های طراحی توضیح بفرمایید