مراکز داده بر اساس تقسیم بندی سازمان های ذیصلاح جزو مراکز و زیرساخت های حیاتی هر کشور طبقه بندی میشوند و این بدین معناست که اختلال در سرویس دهی آن ها میتواند زندگی مردم را دچار اخلال نماید و به صنایع و کسب و کارها ضرر و زیانهای هنگفت وارد نماید. از این رو طراحی، ساخت و نگهداری این مراکز، بسیار با اهمیت میباشد.

مراکز دارای یک زیست چرخ از پیش از تولد تا پس از بازنشستگی میباشد. برای مطالعه این زیست چرخ پیش از این منابع و مراجع متعددی به زبان اصلی وجود داشت لیکن همواره خلا عدم وجود یک منبع موثق و جامع در این حوزه احساس میگردید.

با توجه به کمبودهای پایه*ای منابع در این حوزه و محدود بودن تعداد کتب مرجع و وجود دشواری*های زیاد در تامین مراجع به هنگام در این زمینه، اخیرا کتابی به همت دو نفر از کارشناسان خبره این حوزه تحت عنوان "مکاتب، متودولوژی، طراحی، مدیریت و نگهداری مراکز داده" تدوین شده است که در آن به صورت عمیق به معرفی هریک از بخشهای این زیست چرخ پرداخته شده است. این کتاب به عنوان مرجع دکترین زیست چرخ حیات مراکز داده در اسفند ماه سال جاری رونمایی گردید.

دکتر بهرام زاهدی یکی از مولفین این اثر در رابطه با معرفی آن میگوید: "آشنایی تخصصی با دکترین متدولوژی مراکز داده، از آن*جهت اهمیت دارد که باعث آشنایی کارشناسان و مشتاقان این صنعت، با نگرش*های جدید در این حوزه بسیار مهم و حیاتی شده و روزآمدسازی اطلاعات تخصصی آنان را در پی خواهد داشت. همچنین موجب افزایش توانمندی*های نگرشی و مدیریتی آنان در این حوزه خواهد شد."

دکتر محمد جواد بابائی دیگر مولف این اثر در این رابطه میگوید: "کتاب مکاتب، متدولوژی، طراحی، مدیریت و نگهداری مراکز داده در نظر دارد، دید تخصصی را در حوزه دکترین طراحی و پیاده*سازی، متدولوژی طراحی و ساخت، طراحی مفهومی و تفصیلی، آشنایی با زیرساخت بحرانی و غیربحرانی مراکز داده و مدیریت پروژه های مرکز داده از حیث اجرای پروژه تا مدیریت بهره*برداری و درنهایت نگهداری و تعمیرات مراکز داده، استانداردها و انواع نگهداری و تعمیرات را در اذهان کارشناسان و اهالی فن گسترش داده و نهادینه نماید. از ویژگی های این کتاب مرجع این است که مباحث تخصصی را یک*جا، به*صورت منظم و مکتوب و با بیانی قابل*فهم ارایه مینماید تا منبعی برای آغاز تهیه کتاب*های تخصصی*تر بر اساس این نگرش ایجاد کند"

مولفین مطالعه این کتاب را به افراد زیر توصیه می*نمایند:

- دانشجویان فناوری*اطلاعات و ارتباطات به*خصوص دانشجویان گرایش سخت*افزار و فناوری*اطلاعات، اینترنت اشیا، کلان داده، تجارت الکترونیک و گرایش*های مرتبط؛

- کارشناسان فعال در صنعت مراکز داده؛

- کارشناسان مبتدی برای افزایش آگاهی*های تخصصی در حوزه صنعت مراکز داده؛

- مدیران، ذی*نفعان، مالکان و اداره*کنندگان مراکز داده؛

- کارشناسان سایر رشته*های فعال در صنعت مراکز داده؛

- علاقه*مندان به*صنعت مراکز داده که به*صورت حرفه*ای این صنعت را دنبال می*کنند.

مطالعه این کتاب میتواند دیدگاه عمیقی به حوزه های مختلف زیست چرخ مراکز داده در افراد ایجاد نماید زیرا پشتوانه این کتاب هزاران ساعت کار کارشناسی، تحقیقاتی، مطالعاتی بر روی اسناد مرجع مختلف داخلی و خارجی و تجربه عملی در این حوزه میباشد.
فهرست فصول کتاب:

  • فصل اول: مکاتب و متدولوژی طراحی و ساخت مراکز داده
  • فصل دوم: ذینفعان مراکز داده
  • فصل سوم: زیست چرخ مراکز داده
  • فصل چهارم: طراحی مرکز داده
  • فصل پنجم: مدیریت مراکز داده
  • فصل ششم: نگهداری و تعمیرات مراکز دادهبرای تهیه این کتاب میتوانید از طریق سایت ماهنامه شبکه اقدام نمایید.