کتاب دکترین مراکز داده که توسط دکتر بهرام زاهدی و دکتر محمدجواد بابایی تالیف شده در تاریخ سیزدهم اسفند ماه در ضیافت و گردهمایی اعضای کمیسیون شبکه و دیتاسنتر نظام صنفی رایانه*ای تهران رونمایی شد.مراکز داده بر اساس تقسیم*بندی سازمان*های ذی*صلاح جزو مراکز و زیرساخت*های حیاتی هر کشور طبقه*بندی می*شوند و این بدین معناست که اختلال در سرویس*دهی آن*ها می*تواند زندگی مردم را دچار اخلال کرده و به*صنایع و کسب و کارها ضرر و زیان*های هنگفت وارد کند. از این*رو طراحی، ساخت و نگهداری این مراکز، بسیار با اهمیت می*باشد.


مراکز دارای یک زیست چرخ از پیش از تولد تا پس از بازنشستگی است. برای مطالعه این زیست چرخ پیش از این منابع و مراجع متعددی به زبان اصلی وجود داشت لیکن همواره خلای عدم وجود یک منبع موثق و جامع در این حوزه احساس می*شد.با توجه به کمبودهای پایه*ای منابع در این حوزه و محدود بودن تعداد کتاب*های مرجع و وجود دشواری*های زیاد در تامین مراجع به هنگام در این زمینه، اخیرا کتابی به*همت دو نفر از کارشناسان خبره این حوزه تحت عنوان «مکاتب، متودولوژی، طراحی، مدیریت و نگهداری مراکز داده» تدوین شده است که در آن به*صورت عمیق به معرفی هریک از بخش*های این زیست چرخ پرداخته شده است. این کتاب به*عنوان مرجع دکترین زیست چرخ حیات مراکز داده در اسفندماه ۹۷ رونمایی شد.دکتر بهرام زاهدی یکی از مولفین این اثر در رابطه با معرفی آن در گردهمایی کمیسیون شبکه و دیتاسنتر گفت: «آشنایی تخصصی با دکترین متدولوژی مراکز داده، از آن*جهت اهمیت دارد که باعث آشنایی کارشناسان و مشتاقان این صنعت، با نگرش*های جدید در این حوزه بسیار مهم و حیاتی شده و روزآمدسازی اطلاعات تخصصی آنان را در پی خواهد داشت. همچنین موجب افزایش توانمندی*های نگرشی و مدیریتی آنان در این حوزه خواهد شد.»دکتر محمد جواد بابایی دیگر مولف این اثر نیز در این رابطه اظهار داشت: «کتاب مکاتب، متدولوژی، طراحی، مدیریت و نگهداری مراکز داده در نظر دارد، دید تخصصی را در حوزه دکترین طراحی و پیاده*سازی، متدولوژی طراحی و ساخت، طراحی مفهومی و تفصیلی، آشنایی با زیرساخت بحرانی و غیربحرانی مراکز داده و مدیریت پروژه*های مرکز داده از حیث اجرای پروژه تا مدیریت بهره*برداری و درنهایت نگهداری و تعمیرات مراکز داده، استانداردها و انواع نگهداری و تعمیرات را در اذهان کارشناسان و اهالی فن گسترش داده و نهادینه کند. از ویژگی*های این کتاب مرجع این است که مباحث تخصصی را یک*جا، به*صورت منظم و مکتوب و با بیانی قابل*فهم ارایه می*کند تا منبعی برای آغاز تهیه کتاب*های تخصصی*تر بر اساس این نگرش ایجاد کند.»

منبع خبر: ماهنامه شبکه