الزامات و ملاحظات پدافند غیرعامل مراکز داده (سایبری، الکترومعناطیس، کالبدی) شماره 1201 ث در مهرماه 1399 منتشر شد.
این مستند شامل :
فصل اول-کلیات
مقدمه
هدف
اهداف فرعی
دامنه کاربرد
گروه بندی مراکز داده
تعاریف و اصطلاحات
ضوابط
فصل دوم - الزامات و ملاحظات پدافند سایبری
مقدمه
الزامات و ملاحظات پدافند سایبری
الزامات و ملاحظات سازمانی و مدیریتی
الزامات و ملاحظات طراحی و معماری شبکه و امنیت شبکه
الزامات قرارداد با کارگزاران و سرویس دهندگان خارج از سازمان
الزامات گواهی نامه ها
الزامات مستندات
الزامات و ملاحظات برچسب گذاری و راهنمای شناسایی
الزامات و ملاحظات نرم افزار
الزامات ضد بدافزار
الزامات و ملاحظات سیستم عامل
الزامات و ملاحظات ارتباطات
الزامات و ملاحظات تجهیزات سخت افزاری
الزامات و ملاحظات کارایی
الزامات و ملاحظات مقیاس پذیری
الزامات فناوری های نوین مورد استفاده
الزامات و ملاحظات پشتیبان گیری، بازیابی و امحاء اطلاعات
الزامات ورود و خروج رایانه همراه و اقلام ذخیره ساز
الزامات و ملاحظات کابل
الزامات نیروی انسانی و آموزش
الزامات برونسپاری، تعمیر و پشتیبانی
فصل سوم
الزامات و ملاحظات حفاظت مراکز داده در برابر امواج الکترومغناطیس
مقدمه
الزامات قرارداد با کارگزاران بیرونی
الزامات و ملاحظات شیلدینگ
میباشد.

دانلود فایل الزامات پدافند غیر عامل برای مراکز داده و دیتاسنتر:
Padafand_Gheyre_Amel.pdf
الزامات و ملاحظات فیلترینگ
الزامات و ملاحظات ارتینگ
فصل چهارم- الزامات و ملاحظات پدافند کالبدی
مقدمه
الزامات و ملاحظات مکان یابی
الزامات و ملاحظات طراحی محوطه
الزامات و ملاحظات معماری
الزامات و ملاحظات سازه
الزامات و ملاحظات تاسیسات برقی و مکانیکی
الزامات و ملاحظات حفاظت فیزیکی